De Goeijen

Operationeel management

Visie op operationeel management:

Waarom is er zo’n gebrek aan goede operationele managers? Veelal wordt er gedacht, dat je operationeel management “gewoon” doet maar het is wel degelijk een vak apart.

Als productie manager, dien je jezelf op de hoogte te (laten) houden van zaken die er spelen op de werkvloer. Een groot aandachtspunt bij productie managers is gelegen in het feit, dat ze vooral bezig zijn met het willen scoren op basis van alleen de salescijfers of KPI’s en daarmee niet actief bezig met de totale operatie en de lange termijnvisie van het bedrijf om nog maar niet te spreken over de ‘after-sales’ processen. Ook worden productie managers veelal opgeslokt door het blussen van brandjes en 80% van hun tijd in een vergadering zitten.

Allemaal voorbeelden van hoe het niet moet.

Hoe moet het volgens de Goeijen Management Consultancy dan wel?

Wil je een goede operationeel manager zijn, dan zijn de onderstaande kenmerken/ eigenschappen onontbeerlijk.

  • Een goede operationeel manager is iemand die kan denken in processen en inzicht heeft in het verloop van de operaties;
  • Continu bewaakt ( via helicopter vieuw) wie wat doet, hoe groot de voorraden zijn en of het werk op tijd afkomt. Hierbij is acteren op stuurinformatie en pro-actief handelen  belangrijk, maar altijd in combinatie met zicht op de mens achter de productiestroom.
  • Sturing verricht door o.a. Management by Walking Around en niet alleen vanuit “het  kantoor” zijn/haar afdeling aanstuurt. Gebruikt maak van een vorm van de zogenaamde Morning call;  langs de afdeling(en) loopt en kort bespreekt wat er leeft, welke aandachtspunten er zijn voor de komende dag/week/maand. Daarnaast zet hij/zij waar nodig direct acties uit;
  • Niet gaat micro managen. Blijven sturen op de hoofdlijnen en alleen als het echt nodig  is inzoomen op bepaalde details en detail informatie en ervoor zorgt er ook niet in te blijven zitten.
  • Interesse, aandacht en betrokkenheid  toont in de medewerkers en wat er leeft en speelt op de werkvloer. Zorgen dat de afdeling gedisciplineerd werkt en tegelijkertijd dat de sfeer goed blijft;
  • Ervoor zorgt dat medewerkers zo veel als maar mogelijk verantwoordelijkheid krijgen om zaken zelf op te pakken, dmv zelf sturende teams, werken met meewerkende voormannen en vrouwen/ coördinatoren. Kortom durf los te laten!
  • Zorgt dat er afstemming en communicatie plaatsvindt tussen de operatie aan de ene kant en sales,beleidseenheden,directie etc.  aan de andere kant;
  • Voldoende ruimte plant in zijn/haar agenda om te reageren op onverwachtse zaken als dat noodzakelijk is.

Bovenstaande “eisen” aan een operationeel manager zijn in principe minimum eisen die gesteld dienen te worden wil je een goede operationele manager er neer wilt zetten. Ook zal een operationeel manager het besef moeten hebben dat hij/zij bewust kiest voor het zijn van operationeel leidinggevende.