De Goeijen

CV

Gerrit de Goeijen
Mantet 17
6922 AV Duiven
06- 51172306
info@goeijen.nl

PROFESSIONEEL PROFIEL


 • Ruime ervaring in het leiding geven aan professionals in een (cultuur)veranderende omgeving
 • professioneel sparringpartner voor leidinggevenden op strategisch niveau
 • Resultaatgericht met oog voor de menselijke maat
 • Praktische en pragmatische instelling
 • Transparante, coachende en verbindende stijl van leidinggeven
 • Gericht op innovatie en vernieuwing
 • Affiniteit met dienstverlening, gericht op het optimaliseren van werkprocessen en dienstverleningsconcepten
 • Initiatiefnemer, kan boven de materie staan als de situatie daarom vraagt
 • Co- createur
 • Matchmaker

360 graden FEEDBACK


Goed in delegeren, rustig (in hectische omgeving), weet vinger op zere plek te leggen, legt verbanden, resultaatgericht, kan indien nodig directief zijn, sociaal vaardig, netwerker, technisch inzicht, teambuilder, oog voor detail als het nodig is, zoekt naar originele invalshoeken, kan out of the box denken, prikkelend, avontuurlijk ingesteld.

WERKERVARING


Vanaf 1januari 2015, ben ik in verband met doorgevoerde bezuinigingen en de daaropvolgende reorganisatie binnen de SVB op zoek gegaan naar nieuwe uitdagingen.
Ik heb die uitdagingen gevonden door als zelfstandig interim ( general) management consultant onder de naam: de Goeijen Management Consultancy aan de slag te gaan, waar ik in 2005 naast naast mijn werkzaamheden bij de SVB, al mee was gestart.

Vanaf 2015 vanuit de Goeijen Management Consultancy meerdere bedrijven en personen geholpen bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering danwel de persoonlijke inzet van meerdere personen weten te optimaliseren.

Kleine opsomming van enkele projecten/werkzaamheden vanaf 2015 tot heden:

 • project – hoe zetten we 900 vrijwilligers doelmatig in binnen de verpleeghuiszorg
 • toezichthouder binnen de gezondheidszorg
 • reorganisatie uitzendbureau werkzaam binnen de zorg
 • meerdere bedrijven die zich bezighielden met zonnepanelen plaatsen en inkopen begeleid
 • meerdere personen gehopen bij het ontdekken van de bij hen aanwezige talenten
 • een netwerk opgebouwd van mensen waar ik momenteel mee werk in diverse projecten
 • starters begeleid, waarvan er meerdere zijn doorgegroeid tot “gezonde/stabiele” bedrijven
 • stichting die zich bezig hield met re-integratie van werkzoekenden geholpen met de bedrijfsvoering
 • voorzitterschap vervuld binnen een stichting van para medische hulpverleners
 • aandeelhouder geweest van een vastgoedbedrijf – einde maart 2023
 • heden: – strategisch adviseur van meerdere startups ( uitzendbranche, website bouwer, reïntegratie)
 • heden: – strategisch adviseur ict gerelateerd bedrijf  

1.05.2006 – 01.01.2015 Sociale Verzekeringsbank (Nijmegen)

Functie: Manager Dienstverlening, lid van het managementteam

Als manager dienstverlening gaf ik (indirect) leiding aan (140 fte)  165 medewerkers dienstverlening en direct aan 8 teamleiders. Ik streefde naar optimalisatie van de integrale werkprocessen zodat de ruim 5 miljoen klanten van de SVB verzekerd konden zijn van het rechtmatig en tijdig ontvangen van de gelden waarop zij recht hadden.

Daarnaast was ik als relatiemanager namens de SVB richting gemeenten in 2010 direct betrokken bij de wettelijke taakstelling overheveling van de WWB65+ van de gemeenten naar de SVB. Tevens maakte ik deel uit van het landelijke uitvoeringspanel, samengesteld uit medewerkers van het ministerie SZW, gemeenten, uitvoeringsinstellingen, Divosa, Stimulansz, King, etc.
In 2011 heb ik als projectleider binnen de Rijks Brede Benchmark (RBB) een onderzoeksgroep geleid die onderzoek deed naar de effectiviteit en efficiency van de afdeling Sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam (2400 fte).

Namens de SVB was ik in 2009 nauw betrokken bij het RBB onderzoek dat werd uitgevoerd op verzoek van de directie Belastingdienst. Doel van het onderzoek was: effecten zichtbaar maken van een omvangrijke reorganisatie binnen de Belastingdienst. De onderzoeksgroep bestond uit medewerkers van Kadaster, Raad voor de Rechtspraak, UWV, Ministerie van Landbouw, COA en CJIB.
In mijn functie als Manager Dienstverlening fungeerde ik als afstudeerbegeleider van studenten van o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen en diverse HBO instellingen (HAN, AVANS).

1.8.1998 –1.5.2006 Sociale Verzekeringsbank (Nijmegen)

Functie: Manager Kwaliteit en Dienstverlening, adjunct-directeur, lid van het managementteam.

Als leidinggevende was ik direct verantwoordelijk voor de aansturing van een breed scala aan met name niet-productie medewerkers, zoals juristen, projectleiders, opleiders, bezwaarmedewerkers, medewerkers bijzondere klantcontacten, supervisors van een inbound call center, kwaliteitsmedewerkers (INK deskundigen), beleidsmedewerkers, secretaresses, sociaal rechercheurs, ARBO-coördinatoren en klachtencoördinatoren.

Van 2004-2006 in opdracht van de ministeries van SZW, Financiën en BZK heb ik  leiding gegeven aan het internationale project Grens Info punt (Grensinfo.nl)  Doel was om wonen, werken en studeren over de grens qua informatievoorziening dichter bij de doelgroep te brengen. Gekozen voor het opzetten van een website en een gerichte vraaggestuurde module die tot op dit moment bijgehouden wordt.

1.4-1993 –1.8.98 GAK Nederland BV

Uitvoeringsorgaan
Functie: Regiomanager Sociale Recherche, ik was lid van het managementteam van de landelijke afdeling Handhaving GAK

Ik heb integraal leiding gegeven aan sociaal rechercheurs en fraudecontroleurs (100 fte) in het noorden en oosten van het land. Meerdere malen opgetreden als projectleider bij grootschalige fraudeonderzoeken in samenwerking met het Openbaar Ministerie, Politie en andere opsporingseenheden. Tevens betrokken geweest bij de oprichting van de SIOD en als initiatiefnemer bij het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF) van 22 gemeenten in Twente.

1.8.1975 – 1.4.1993 Politie

Algemene Politiedienst
Functie:  inspecteur van politie

Begonnen als wachtmeester der rijkspolitie in de Achterhoek en politiedienst verlaten als groepschef. In deze laatste functie tevens gewerkt als hulpofficier van justitie binnen de politieregio Gelderland Midden. Van 1988 tot 1993 deel uit gemaakt van de bondsraad van de Nederlandse Politiebond (NPB) en was als zodanig direct betrokken bij de samenvoeging van de Rijks- en Gemeentepolitie.

OPLEIDINGEN:


2007 – 2009 – Nyenrode Business Universiteit  – Verandermanagement (diploma)

2006 – 2007 – Culture Management Post HBO/WO (certificaat)

2002 – 2005 – Master of Management (MM) Universiteit Utrecht (diploma) –   WO

2001 – 2002 – Nivé / II (diploma) Post HBO/WO

1998 – 1999 – Krauthammer International (diploma) Post HBO/WO

Gewerkt met de volgende systemen:


 • INK
 • Balanced scorecard,
 • Deloitte model, in samenwerking met de RBB, http://www.rbbgroep.nl/index.php/
 • Lean six sigma, (green belt)

Systemen die, willen ze volledig tot hun recht komen, met name een beroep doen op praktisch pragmatische inzichten van diegenen die er mee werken, waarbij er volgens mij vooral voor gewaakt moet worden dat de systemen een middel zijn in plaats van ze tot doel te verheffen.