De Goeijen

Leidinggeven

Visie op het zijn van een bestuurlijk leider:

Van een bestuurlijk leider wordt veel verwacht. Een van de belangrijkste kwaliteiten van een bestuurlijk leider is volgens de Goeijen Management Consultancy, dat je in staat moet zijn om te weten c.q. aan te voelen, wanneer je als bestuurder buiten het bestuurlijk concept moet (kunnen) treden!

Het managen van ethische en morele vraagstukken is veelal een taak van de bestuurlijk leider. Je moet het in je hebben om  “out of the box” te kunnen en willen denken, kortom beheerst je de kunst om nieuwe paden te ontdekken en durf je die te betreden. Kunnen optreden als co-createur!

Noodzakelijk is:
• kennis op het terrein van strategie en bestuurlijke organisatiekunde;
• inzicht in vraagstukken op het gebied van ethiek, reputatie en macht;
• reflectie, strategisch inzicht en voldoende persoonlijke ervaring;
• inzicht in moreel gezag en beschikken over een voldoende portie oordeelsvorming.